Blog

Welcome Hog Raisers!

Ang Blog na ito ay ginawa ni Doc Teng David para makatulong at magbigay impormasyon sa mga magbababoy tungkol sa mga updates sa pagbababuyan. Nang sa ganun ay magamit ng mga hog raisers ang mga impormasyon dito upang sila ay kumita at mapalago pa nila ang kanilang kabuhayan. Layunin din ng blog na ito na makakuha ng puna o suhestiyon sa mga hog raisers na tumatangkilik na sa Viddavet Trading upang mas Lalo pa naming mapagbuti ang aming produkto at serbisyo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.