Tamang Paggamit ng Pregnancy Test (PT) Kit sa Baboy

            Mahalagang malaman kagad kung nagbubuntis na ang ating inahing baboy pagkatapos nitong mapa-A.I. (artipisyal na inseminasyon). Ito ay para mabawasan ang "lost days" o mga panahong hindi produktibo ang isang inahin. Maaga rin nating mapa-plano ang tamang gamit ng mga kulungan at maiiwasan ang lugi sa pagpapakain. Ito rin … Continue reading Tamang Paggamit ng Pregnancy Test (PT) Kit sa Baboy

25 Tips sa mga Bagong Walay na Biik

by: Doc Teng David Ang pagkakaroon ng malusog at malakas na mga biik pagkawalay ay nakasalalay sa interaksyon ng pag-iwas ng sakit, maayos na kapaligiran at magandang pamamahala. Kritikal ang yugto ng buhay na ito ng mga biik dahil maaring magkasakit o mamatay ang mga biik kung ito ay ipinag walang bahala. Narito ang mga … Continue reading 25 Tips sa mga Bagong Walay na Biik