25 Tips sa mga Bagong Walay na Biik

by: Doc Teng David

Ang pagkakaroon ng malusog at malakas na mga biik pagkawalay ay nakasalalay sa interaksyon ng pag-iwas ng sakit, maayos na kapaligiran at magandang pamamahala. Kritikal ang yugto ng buhay na ito ng mga biik dahil maaring magkasakit o mamatay ang mga biik kung ito ay ipinag walang bahala. Narito ang mga tips kung paano natin isasagawa ang tamang pagwawalay ng mga biik.

 1.  Iwalay ang mga biik pag nasa tamang edad o timbang na. Sa Pilipinas, karaniwang iwinawalay sila sa edad na 30 araw mula ng ipinanganak o kapag nasa 7- 8 kilos na ang average na timbang ng isang anakan. Kapag mabigat ang biik pagkawalay, mas mabilis itong lalaki sa susunod na apat na linggo at mas madaling abutin ang target na timbang hanggang maibenta.
 2.  Mas maganda na ang inahin ang ilipat ng kulungan at hindi ang mga biik. Iwanan muna sa paanakan ang mga biik lima hanggang pitong araw mula ng maiwalay sa inahin upang mabawasan ang stress ng pagwawalay.
 3.  Pwedeng pagsama-samahin pagkawalay sa isang kulungan o nursery pen ang mga magkakapatid na biik para iwas-stress. Pag maraming biik ang iwinawalay ng sabay-sabay, maaring pagsama-samahin ang malalaki sa isang grupo at maliliit naman sa ibang grupo. Maximum na bilang ng isang grupo ay 20 biik para hindi masyadong mag-away away
 4.  Gumamit ng pakain na masarap sa panlasa ng biik at madaling matunaw ng bituka. Maaring ihalo ito sa tubig bago ipakain sa unang tatlong araw pagkawalay ng biik.
 5. Gumamit ng mga kainan na mababa sa unang linggo pagkawalay para madaling matutong kumain ang mga biik.
 6. Para maiwasang mapanis ang pakain sa biik, magbigay lamang ng paunti-unti apat hanggang limang beses sa isang araw. Sa unang araw, maglaan muna ng isang kilong booster o pre-starter para sa sampung biik. Dahan-dahan itong dagdagan habang lumalaki ang mga biik. Ang normal na kain ng biik sa ika-6 na linggo pagkawalay ay 400 gramo/biik/araw.
 7. Maaring maghalo ng antibiotic powder sa pagkain ng mga biik sa unang sampung araw pagkawalay upang maiwasan ang mabilis na pagdami ng mikrobyo habang nag aadjust pa ang bituka nila.
 8.  Panatilihing constant ang temperature ng kulungan at iwasan ang “draft” o ang malamig na hangin. Maglagay ng tabing kapag malamig ang panahon sa unang apat na araw pagkawalay.
 9.  Panatilihing tuyo ang kulungan sa unang linggo pagkawalay.
 10.  Kung ililipat ang mga biik sa elevated at slatted na nursery pen, maglaan ng tulugan na hindi napapasukan ng hangin o draft sa ilalim.
 11.  Makaraan ng isang linggo, ihiwalay na ang mga maliliit na biik sa grupo upang mabigyan ng atensyon at mabigyan ng karampatang lunas.
 12.  Mas gusto ng biik na kainin ang nilugaw na pakain sa maligamgam na tubig kaysa sa pellet o mash sa mga unang araw pagkawalay.
 13.  Pag may mahinang kumain na biik, maaring tingnan ang galagid kung nasira ang mga ngipin dahil sapagputol ng mga ito pagkasilang. Pag namamaga ang kanilang galagid ay hindi sila kakaing mabuti.
 14.  Kung gagamit ng nipple drinker na painuman, hayaan munang pumapatak ang tubig nito sa unang araw ng pagkawalay para madaling makita ng mga biik ang painuman. Gumamit ng nipple drinker na pang biik.
 15.  Sa mga biik na nasa timbang na 8-25 kilo, ang ideal na taas ng nipple drinker ay 20 – 40 cm. mula sa sahig.
 16.  Bukod sa mga nipple drinkers, maaring maglagay ng karagdagang painuman sa loob ng kulungan tulad ng mga nasa bowl o mababaw na palanggana upang mas madaling makainom ang mga biik.
 17.  Kung gagamit ng nursery pen, mas magandang plastic slats ang nasa flooring para madaling linisin, ma disinfect at mabilis matuyo.
 18. Kung nasa konkretong kulungan naman, makakatulong ang paglalagay ng malinis na dayami para maiwasang ginawin ang mga biik.
 19. Obserbahang Mabuti kung lumportable ang mga biik sa kulungan. Kung lagi silang nagkukumpulan, ibig sabihin sila ay nilalamig. Dapat ay nakahiga sila na may espasyo kung sila ay kumportable sa temperature ng kulungan.
 20.  Iwasan ang masyadong masikip na kulungan sa mga biik. Maglaan ng 0.23 metro kwadrado (elevated na kulungan) hanggang 0.33 metro kwadrado (sementadong kulungan) bawat biik sa bawat sampung kilo ng timbang. Mas maiiwasang dumapo ang mga sakit tulad ng “greasy pig disease”, pagtatae, pneumonia at PRRS kung hindi sila siksikan. Maiiwasan din ang pagkakagatan ng mga buntot.
 21.  Kung bumibili ng mga biik sa backyard, tiyakin na may mga bakunang naibigay na sa mga biik habang sumususo pa tulad ng hog cholera at mycoplasma para maiwasang magkasakit ang mga ito kapag nailipat ng lugar o kulungan.
 22.  Kung maraming biik ang bibilhin sa iba, mas magandang bumili sa isang source lamang kung maaari. Mas mataas ang posibilidad na may sakit o mahinang lahi ang mga nabibili sa palengke o sa iba’t-ibang source.
 23.  Sa ika-35 araw pagkapanganak, maari nang magbigay ng pampurga sa mga biik para bumilis ang paglaki. Ang ivermectin ay maaring iturok upang mapurga ang mga biik at mapatay din ang mga kuto o galis sa balat ng biik.
 24.  Sa edad na 40 araw pagkapanganak, maari na ring simulang ibigay ang mga bakuna ng mga biik tulad ng hog cholera para maiwasang dapuan ng sakit.
 25.  Kumunsulta sa beterinaryo kung may mga sakit na mapapansin sa mga bagong walay na biik upang mabigyan ng tamang lunas
About the Author:
 odd pic Si Dr. Oreste "Doc Teng" David ay isang beterinaryo na 
 nagtapos sa Up at Los Banos noong 1999. Siya ay naging 2nd 
 placer sa 1999 National Veterinary Medicine Board Examination
 at 19 taon nang nasa Swine Veterinary Practice.
.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.