Request for a copy of our Product Catalog Now!!!

Our products include injectables, Nutritionals, Feed Premixes, Vaccines, Supplies and Pig Equipments

25 Tips sa mga Bagong Walay na Biik

by: Doc Teng David Ang pagkakaroon ng malusog at malakas na mga biik pagkawalay ay nakasalalay sa interaksyon ng pag-iwas ng sakit, maayos na kapaligiran at magandang pamamahala. Kritikal ang yugto ng buhay na ito ng mga biik dahil maaring magkasakit o mamatay ang mga biik kung ito ay ipinag walang bahala. Narito ang mga … Continue reading 25 Tips sa mga Bagong Walay na Biik